Zorgpartner SeniorenTAB

Zorgpartner SeniorenTAB

SeniorenTAB ondersteunt de zorg. Speciale tablets verlichten de WMO-taken van de gemeenten en maken het werk in de thuiszorg makkelijker. Cliënten zijn enthousiast over het gebruiksgemak.

De tablets hebben grote, begrijpelijke iconen en zijn afgestemd op sociale omgeving en de belevingswereld van de gebruiker. De cliënt kan eenvoudig contact maken met familie, vrienden en eventuele mantelzorgers. Dat zorgt ervoor dat ze zich minder eenzaam voelen en zelfredzamer worden. Cliënten leren bijvoorbeeld zélf een afspraak te maken met de thuiszorg of de fysio. Het vergroten van de leefwereld leidt er ook toe dat mensen zich minder eenzaam en fitter voelen.

Voor gemeenten, zorgpartijen en andere instanties betekent dit dat de afspraken en contacten soepeler verlopen. Zorg op afstand wordt eenvoudig.

Zorgpartijen en gemeenten krijgen met het SeniorenTAB-platform toegang tot de tablets en kunnen het contact met de cliënten naar behoefte inrichten en regelen. Op de achtergrond staat de helpdesk paraat voor eventuele vragen van zowel cliënten als zorgpartijen. Want bij SeniorenTAB staat de service altijd centraal.

Graag gaan we in gesprek over wat SeniorenTAB kan betekenen voor uw gemeente of organisatie.