Bezorging en retour voorwaarden

SeniorenTAB

Bezorging binnen 2 werkdagen met track en trace code

Voor de 30 dagen op proef garantie bewaart u de originele verpakking en neemt u contact op met onze helpdesk voor uw verzendetiket.

 

We versturen voor alle producten die u besteld via de website met de koeriers van DHL of Post.nl. Als u een emailadres invult krijgt u automatisch een track en trace toegestuurd.

Bestellingen die binnenkomen op werkdagen voor 15 uur worden in principe diezelfde dag meegegeven aan de koeriersdienst. De levertijd is in Nederland en België daardoor in de meeste gevallen 1 werkdag. Heeft u geen track en trace code gekregen? Neem dan altijd contact op met onze helpdesk.

Artikel 1
1.1 We versturen voor alle producten die u besteld via de website met de koeriers van DHL of Post.nl. Als u een emailadres invult krijgt u automatisch een track en trace toegestuurd.

1.2 Afhalen is mogelijk tijdens kantooruren en op afspraak, we maken graag tijd voor u.

1.3 Bestellingen die binnenkomen op werkdagen voor 15 uur worden in principe diezelfde dag meegegeven aan de koeriersdienst. De levertijd is in Nederland en België daardoor in de meeste gevallen 1 werkdag. Heeft u geen track en trace code gekregen? Neem dan altijd contact op met onze helpdesk.

Benmedia Group BV

Handelend onder de naam/namen: SeniorenTAB en EasyTAB

Vestigings-, retour & bezoekadres:

Guntersteinweg 377

2531 KA Den Haag

Telefoonnummer Nederland: 070 – 3085504

Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur

E-mail: info@seniorentab.nl

KvK-nummer: 27342406

Btw-identificatienummer Nederland: NL 145683011B02

Uitleg over gebruikte termen; in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten die door de ondernemer worden geleverd.

3.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

3.4 Dag: kalenderdag.

3.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

3.6 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hen persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waaronder de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

3.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

3.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

3.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

3.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

4.1 Tijdens de bedenktijd (30 dagen op proef) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de originele verpakking ook onderdeel is van de waarde van het product en dat het toestel na controle nog verkoopbaar zou zijn.

4.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Krassen, beschadigingen aan het product of verpakking en andere verwijtbare schade worden in principe in mindering gebracht op het retourbedrag.

4.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SeniorenTAB hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5.1 Als u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht, meld dit binnen de bedenktermijn per mail aan de helpdesk (info@seniorentab.nl). Op het moment dat u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten met Benmedia Group van rechtswege ontbonden.  

5.2 Wij horen heel graag van u wat de reden is van de retourmelding. Mail ons gerust uw bevindingen of bel met onze helpdesk.  

5.3 U krijgt op het emailadres waar u de retour mee heeft aangemeld een retourzegel. De kosten van de retourzegel worden voor u betaald en de zending is verzekerd. Kiest u voor verzending zonder retourzegel dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden en de verzekering.  

5.4 Print de retourzegel uit. Zend het pakket degelijk verpakt in de originele SeniorenTAB doos met alle accessoires binnen de 30 dagen terug (afgeven bij Ben Media Group kan op afspraak). U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de 30 dagen is verstreken. Bent u aan de late kant? Bel of mail eerst met de helpdesk of u nog gebruik kan maken van het recht van retour.

5.5 Belangrijk is om, voordat u het pakket verzendt, zelf op het retourformulier na te gaan of het product terugkomt met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en of u gaat verzenden conform de door SeniorenTAB verstrekte instructies. Mist u onderdelen, is er schade of heeft u geen originele verpakking meer? Meld het vooral vooraf bij de helpdesk. Zo weet u vooraf of er waardevermindering is ontstaan. 

5.6 Benmedia Group controleert na ontvangst uw retour, dit doen we 1 x in de week op dinsdagochtend. Is uw pakket op dat moment compleet en in goede staat ontvangen? Dan hoeft u verder niets te doen en zal eind van die week uw geld retour komen. Bij constatering van waardevermindering nemen wij altijd eerst contact op met u. 

5.7 Het retourformulier met alle instructies en invulvelden staat ook onderaan deze pagina.

Retourneren

Het ruilformulier vind je bij de bestelling die je van ons hebt ontvangen. Als je geen formulier hebt, dan download je het formulier via de knop onderaan deze pagina en print je die vervolgens uit.